שמיטה.jpeg

 פרחים ועציצים חיים

 הפרחים אינם קדושים בקדושת שביעית 

ובהכשר הרב אפרתי